Raad Van Bestuur

Voorzitter : Dr. Helena BUSSERS, Ereconservator Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Brussel

Ondervoorzitter : Dr. Paul HUVENNE, Ere-Administrateur-generaal Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Directeur : Mw Nanny SCHRIJVERS, Conservator collecties, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Leden :
Mw Dorine CARDYN-OOMEN
Dhr Frank HELLEMANS (penningmeester tot eind 2018)
Dr. Elsje JANSSEN
Dr. Marie-Anne PERSOONS (secretaris)
Dr. Manfred SELLINK
Mw Els SPITAELS
Mw Véronique VAN DE KERCKHOF
            Dr. Beatrijs WOLTERS van der WEY (penningmeester vanaf 2019)