UurroosterUURROOSTER EN KALENDER 2019-2020


Precies lessenrooster volgt spoedig.
De beschrijving van de 8 vakken die dit jaar op het programma staan vindt u alvast onder "programma".
De cursussen lopen over 4 lesblokken van 7 weken.  In elk lesblok worden 2 cursussen geprogrammeerd.
Elke cursus loopt over 6 lesavonden, telkens op dezelfde dag van de week, van 18 tot 20 uur.
In de 7de week van het lesblok is er gelegenheid om examens af te leggen.


   

   KALENDER

Opening academiejaar: vrijdagavond 4 oktober 2019

Lesblokken
  Lesblok 1: week van 7 okt tot en met week van 25 nov (onderbroken door herftstvakantie)
  Lesblok 2: week van 2 dec tot en met week van 27 jan (onderbroken door kerstvakantie)
  Lesblok 3: week van 2 feb tot en met week van 23 mrt (onderbroken door krokusvakantie)
  Lesblok 4: week van 30 mrt tot en met week van 25 mei (onderbroken door paasvakantie)

Vakantieperiodes
   Herfstvakantie: 28 okt - 3 nov
   Kerstvakantie: 23 dec – 5 jan
   Krokusvakantie: 24 feb - 1 mrt
   Paasvakantie: 6-19 apr

Deliberatie
   20 juni